FIFM
CAIET CU REGULI FIFM
Caiet cu Reguli 2006 1/17
romana
maghiara


INTRODUCERE

Toţi jucătorii şi organizatorii trebuie să urmeze acest caiet cu reguli.

a - Caietul cu reguli reprezintă un ghid util Oficialilor. Scopul său este, înainte de toate, de a explica regulile jocului. Şi astfel, cum scopul Oficialilor este de a –şi impune autoritatea pentru buna deasfăşurare a partidei, aceştia trebuie de asemenea să aibă grijă să nu încetinească jocul din cauza unei arbitrări prea stricte.
b – Nota Bene: Oficialii Federaţiei reprezintă autoritatea supremă care guvernează asupra caietului cu reguli într-un turneu. Deciziile lor trebuie respectate şi nu pot fi contestate. Un Oficial al Federaţiei poate fi chemat de un Oficial pentru a da sfaturi în ceea ce priveşte interpretarea caietului cu reguli. Dacă nici un Oficial al Federaţiei nu este prezent la turneu, Directorul Turneului îşi asumă responsabilităţile Oficialului Federaţiei.
c – Regulile unei partide de fotbal de masă sunt concepute astfel încât să faciliteze arbitrarea atât de către Oficiali cât şi de Jucători.
d – Obiectivul este de a reduce la minim interpretările subiective.
e – Scopul regulilor este de asemenea acela de a stabili un nivel de respect reciproc între Jucători în timpul jocului, sesizat şi de spectatori.
f – Amintim cititorului că, deşi deciziile Oficialului sunt de necontestat, acesta poate totuşi greşi, iar o eroare de judecată poate face parte din joc.

AUTORITĂŢI COMPETENTE

a – Acest caiet cu reguli a fost elaborat şi editat de Comisia de Jucători şi Oficiali din subordinea Comisiei Sportive. Este supus la vot şi elaborat la începutul fiecărui sezon de Comitetul de Conducere al FIFM (Federaţia Internaţională de Fotbal de Masă). Poate fi studiat şi modificat în cadrul unei adunări generale.
b - În caz de inconsistenţe sau de situaţii dificile, modificări imediate pot fi propuse de Comisia de Jucători şi Oficiali în timpul sezonului. Aceste modificări trebuie apoi supuse la vot de Comitetul de Conducere.
c – Cei responsabili cu utilizarea caietului cu reguli sunt Oficialii Federaţiei, Oficialii şi Jucătorii.
d – Meciurile pot fi arbitrate sau auto-arbitrate. Într-o partidă arbitrată, Oficialul este autoritatea competentă. Într-o partidă fără Oficial, orice Oficial posesor de un astfel de titlu şi care este prezent în incintă, poate fi chemat. În cazul unei probleme imposibil de rezolvat, poate fi convocată Comisia de Jucători şi Oficiali. Ei sunt responsabili cu luarea unei decizii communicate Comisiei care, la rândul ei, trebuie să aducă respectiva decizie la cunoştinţa tuturor membrilor.
e - Un Oficial, chemat în mijlocul partidei pentru a rezolva o problemă, poate primi sfaturi de la alţi Oficiali care au fost martori la incident. Dacă sunt prezenţi mai mulţi Oficiali, va fi sfătuit de Oficialul cu cel mai mare grad (inclusiv de Oficialul Federaţiei). Dacă nu este prezent nici un Oficial, Oficialul chemat va cere continuarea meciului, fără a acorda Fault sau gol.
f – Întrebări, cereri de explicaţii şi cereri de modificări ale regulilor trebuie adresate
reprezentantului Comisiei de Jucători şi Oficiali. Acesta, la rândul său, răspunde în faţa reprezentantului Comisiei Sportive.
g – Penalizările şi sancţiunile, până la pierderea unei partide sau a întregului meci, sunt în răspunderea Oficialilor. În cazul unei sancţiuni mai grave, Directorul Turneului trebuie să transmită un raport aferent către Comisia Disciplinară.

Termeni Oficiali

Jucători:

- Pauză
- Tehnic
- Medical
- Pregătit

Oficial:

- 10 secunde
- Joc
- Repornire
- Fault
- Pauză Oficială
- Pauză Medicală
- Timp
- Avertisment
- Fault tehnic

Sancţiuni

- Repornire
- Fault
- Bruscarea tablei
- Avertisment
- Fault tehnic
- Partidă
- Meci

MATERIALE ŞI COMPONENTE HARDWARE

Masa

a – Mesele Oficiale sunt votate de Adunarea Generală a FIFM. Alegerea mesei poate fi modificată în baza acordurilor dintre FIFM şi producători şi parteneri.
b –Organizatorii trebuie să furnizeze echipament competitiv (jucători curatati cu hârtie abrazivă, bare curate şi drepte).
c – În nici un caz suprafaţa mesei nu trebuie să fie făcută din hârtie abrazivă, iar nerespectarea acestei reguli va fi penalizată prin eliminarea din turneu şi refuzarea tablei.
d – Jucătorii sunt liberi să lubrifieze partea exterioară a barelor. Interiorul nu trebuie lubrifiat în cazul barelor telescopice.
e - Organizatorii pot impune utilizarea anumitor produse de lubrifiere şi agenţi de curăţare. Respectivele produse trebuie puse, în acest caz, la dispoziţia Jucătorilor. În aceste condiţii, utilizarea altui tip de produse va duce la eliminarea Jucătorului din turneu.
f – Utilizarea de răşini (cum se obişnuieşte în handbal) sau de magneziu sau alte produse similare pe masa (suprafaţă, mânere, mingii) este strict interzisă şi poate fi penalizată cu eliminarea din turneu.
g – Organizatorii au libertatea de a interzice produsele considerate periculoase pentru echipament sau pentru Jucători.

MINGII

a – Mingiile Oficiale sunt votate de comisia sportivă a FIFM. O anexă la această regulă va fi elaborată după ce este efectuată alegerea finală pentru sezon.
b – Într-un turneu, partidele trebuie jucate cu mingi cumpărate la locul unde se desfăşoară turneul.
c – Toţi Jucătorii trebuie să aibă o minge pentru turneu.

MÂNERE

a- Fiecare Jucător poate utiliza mânerele alese de el pe mesele pe care mânerele pot fi schimbate. Trebuie să poată fi fixate pe bare fără a deteriora masa sau a răni jucătorul.
b- Mişcările Jucătorilor nu trebuie ajutate sau blocate. Nu este permis nici un fel de system mecanic. Mânerele trebuie ataşate în siguranţă la bara pe care sunt instalate.
c- Organizatorii pot declara anumite mânere periculoase şi astfel pot cere Jucătorilor să nu le folosească. Refuzul unui Jucător de a renunţa la respectivele mânere va duce la eliminarea acestuia din turneu.
d- Într-un meci multiplu, jucătorii trebuie să poată schimba mânerele în timpul alocat între partide, în pauze sau între înscrieri de puncte.

ALTE ACCESORII

a- Toate celelalte accesorii (mănuşi, benzi elastice, manşoane fixe pentru mânere…) sunt permise, cu excepţia cazului în care sunt considerate periculoase pentru Jucător sau pentru alţi participanţi.
b- Nu se permite ca suprafaţa sau părţile mesei să fie modificate de accesorii.

1. Cod de Etică

Orice acţiune lipsită de sportivitate sau de etică în timpul partidelor din turneu, în sala de joc sau pe terenul gazdă, va fi considerată o încălcare a Codului de Etică. Respectul reciproc între toţi jucătorii, oficialii şi/sau spectatori este o regulă. Fiecare jucător şi oficial trebuie să prezinte o partidă de fotbal de masă în public într-o manieră etică şi sportivă.
1. 1 Penalizarea aferentă încălcării Codului de Etică poate atrage anularea partidei sau a meciului, eliminarea din turneu şi/sau amendarea. Comisia Disciplinară a FIFM hotărăşte dacă a fost sau nu încălcat Codul de Etică şi care este penalizarea corespunzătoare respectivei infracţiuni, iar dacă aceasta nu este prezentă, responsabilitatea revine Şefului Oficial şi Directorului de Turneu.

2. Meciul

Cu excepţia cazului în care directorul de turneu nu stipulează altceva, un meci constă în 3 partide din 5. Fiecare partidă constă în obţinerea a 5 puncte, exceptând partida finală a meciului, care este de asemenea limitată la 5 puncte, însă trebuie să se câştige la o diferenta de 2 puncte pana la 8 puncte.
2.1 Numărul de partide jucate este hotărât de Directorul de Turneu şi va fi publicat în anunţul referitor la turneu.
2.2 Directorul de Turneu poate reduce numărul de partide şi puncte jucate per meci în funcţie de timp.
2.2.1 Această decizie este finală şi se referă la toate meciurile jucate în cadrul respectivului eveniment sportiv.
2.3 În orice turneu official al FIFM, numărul de partide jucate va fi anunţat de Comisia Sportivă a FIFM şi va fi publicat în anunţul oficial al turneului FIFM.
2.4 Penalizarea pentru încălcarea numărului oficial de partide sau de puncte jucate poate însemna anularea meciului sau eliminarea din turneu a ambelor echipe implicate.

3. Începerea meciului

Înainte de începerea meciului se dă cu banul. Echipa care câştigă îşi alege partea mesei sau prima servă. Echipei care pierde îi revine opţiunea rămasă.
3.1 După ce o echipă şi-a ales partea mesei sau prima servă, nu-şi mai poate schimba decizia.
3.2 Meciul începe în mod oficial când mingea a fost pusă în joc. (DAR încălcări ale regulilor precum înjurăturile, etc. pot fi invocate de oficialul desemnat să judece meciul de îndată ce el şi cele două echipe se află în faţa mesei.)

4. Protocolul “Pregătit”

4.1 Când se serveşte mingea sau se repune mingea în joc, Jucătorul trebuie să respecte protocolul “Pregătit”. Jucătorul care controlează mingea va întreba: “Pregătit?” , iar Adversarul Direct are 5 secunde să răspundă “Pregătit”. Dacă depăşeşte acest timp de gândire, va fi considerat că întârzie partida. (Vezi Regula 25).
4.1 a) Mingea trebuie pusă în joc în dreptul figurinei din mijloc pe tija cu cinci figurine sau pe tija cu două figurine, conform regulii. Când ambele părţi declară că sunt pregătite, jucătorul care deţine mingea trebuie să o mişte de la o figurină la alta şi să se asigure că se opreşte pentru cel puţin o secundă înainte de a părăsi tija curentă de posesie. Limitele de timp încep la o secundă după ce mingea atinge a doua figurină.
4.2 Penalizarea pentru punere ilegală a mingii în joc este la alegerea adversarului; acesta hotărăşte dacă doreşte să continue jocul din poziţia curentă sau să repete serva. În această situaţie se află cazurile în care un jucător pierde mingea sau înscrie înainte ca mingea să fie repusă în joc.

5. Serve ulterioare
După prima servă a meciului, servele ulterioare vor fi efectuate de echipa care a primit gol. Prima servă în partidele ulterioare ale unui meci cu partide multiple va fi efectuată de echipa care a pierdut partida precedentă.
5.1 Dacă mingea este servită de echipa necorespunzătoare, şi această încălcare a regulii este descoperită înainte ca mingea să fie înscrisă, jocul trebuie oprit, iar mingea trebuie servită din nou de echipa corespunzătoare. Când se şutează, nu mai sunt admise proteste, iar jocul continuă ca şi cum nu ar fi fost comisă nici o infracţiune.
5.2 Dacă o echipă primeşte serva deoarece echipa adversă este penalizată pentru o încălcare a regulilor şi dacă, după ce mingea este servită, devine moartă sau sare de pe masa şi trebuie servită din nou, va fi servită de echipa care a servit iniţial înainte de comiterea infracţiunii.

6. Mingea în joc

Când mingea este pusă în joc de cel ce serveşte (vezi 4), va rămâne în joc până când mingea este scoasă de pe masă sau este declarată minge moartă, se cere pauză sau se înscrie un punct.

7. Mingea sare de pe masa

Dacă mingea părăseşte suprafaţa de joacă şi loveşte tabele de marcaj, scrumiere sau alte obiecte din afara mesei, se consideră că mingea a sărit de pe tab.
7.1 Suprafaţa de joc desemnează întreaga suprafaţă de deasupra suprafeţei de joacă de pe masa, inclusiv capetele barelor laterale şi marginile sălii de joc.
7.2 O minge care intră în gaura de servă (dacă există) şi care apoi revine pe teren este considerată încă "în joc."
7.3 Dacă mingea părăseşte masa, va fi repusă în joc la tija cu două figurine a echipei care nu a avut ultima posesie în timpul jocului. (Vezi Regula 24 privind Posesia). Jocul se reia respectând Protocolul “Pregătit” (Regula 4).
7.4 Un jucător nu poate iniţia o lovitură cu mingea ridicată de pe suprafaţa din faţa sau din spatele figurinei. (Exemplu: Lovitură prin aer).

8. Minge moartă

O minge va fi declarată moartă când s-a oprit de tot şi nu mai poate fi atinsă de nici o figurină.
8.1 Dacă mingea este declarată moartă oriunde între tijele cu cinci figurine, va fi repusă în joc la tijele cu 5 figurine de echipa care a avut prima servă. Vezi Protocolul “Pregătit” (Regula 4).
8.2 Dacă mingea este declarată moartă între tija de gol şi cea cu cinci figurine, va fi repusă în joc la tija cu două figurine din apropierea locului în care a fost declarată minge moartă. Jocul se reia respectând Protocolul “Pregătit” (Regula 4).
8.3 O minge care se învârteşte pe loc nu este considerată moartă şi limitele de timp continuă.
8.4 O minge care este făcută moartă în mod intenţionat pentru a avansa mingea sau pentru a restabili limitele de timp va fi dată echipei adverse pentru o repetare a servei. (Exemplu: împingerea mingii până când nu mai poate fi atinsă).

9. Pauză

Fiecare echipă are dreptul la două pauze într-o partidă, în timpul cărora jucătorii pot părăsi masa. Respectivele pauze nu pot depăşi 30 de secunde. Dacă mingea se află în joc, pauza poate fi cerută numai de echipa care are posesia mingii, şi apoi numai dacă mingea este complet oprită. Dacă mingea nu se află în joc, oricare dintre echipe poate cere pauză.
9.1 Oricare dintre echipe poate lua o pauză de 30 de secunde pline, chiar dacă echipa ce a cerut pauză nu are nevoie de întregul timp alocat.
9.2 Fiecare echipă îşi poate schimba poziţiile în timpul unei pauze. (vezi Regula 14).
9.3 O pauză cerută între partide va reduce numărul de pauze premise în următoarea partidă.
9.4 Un jucător care îşi ia ambele mâini de pe mânere şi se întoarce complet de la masa în timp ce mingea se află în joc este declarat că a cerut pauză.
9.4.1 Un jucător îşi poate lua mâinile de pe mânere pentru a le şterge înainte de a şuta, atâta vreme cât acest lucru nu necesită mai mult de două sau trei secunde. Timpul continuă să se scurgă în momentul în care jucătorul îşi şterge mâinile. Echipa aflată în defensivă nu trebuie să se relaxeze dacă adversarul îşi ia mâinile de pe tijă.
9.4.2 Când jucătorul îşi pune mâna/încheietura mâinii pe tijă, nu are dreptul de a şuta sau de a pasa înainte de o secundă.
9.5 Numai jucătorul/echipa ce deţine posesia directă a mingii poate cere pauză. Pauza începe în momentul în care se cere.
9.5.1 Dacă echipa ce deţine mingea încearcă să şuteze sau să paseze imediat după ce cere pauza, nu se ţine cont de timpul jucat, iar echipa respectivă va fi acuzată de distragere a atenţiei (vezi 20).
9.6 Dacă echipa ce deţine mingea cere pauză în timp ce mingea este în joc şi se mişcă, echipa va pierde posesia şi mingea va fi servită de echipa adversă. Dacă echipa ce nu se află în posesia mingii cere pauză când mingea este în joc, respectiva echipă va fi acuzată de distragere a atenţiei.
9.7 Dacă o echipă nu este gata de joc la capătul celor 30 de secunde, echipa respectivă va fi acuzată de întârziere a partidei (vezi regula 25).
9.8 O echipă care cere şi/sau care este acuzată că a cerut mai mult de două pauze într-o partidă va fi penalizată cu fault tehnic. Acesta trebuie executat înainte de a acorda pauza de 30 de secunde.
9.8.1. Echipa penalizată cu pauză va fi nevoită să aştepte 30 de secunde pline, chiar dacă a mai cerut înainte două pauze, şi fiecare dintre echipe îşi poate schimba poziţia în acest timp.
9.9 Când un jucător repune mingea în joc după pauză (prin mişcarea mingii), nu mai poate fi cerută încă o pauză până când mingea nu părăseşte tija curentă de posesie. Fiecare tijă de gol este considerată o singură tijă.
9.9.1 Penalizarea pentru încălcarea acestei reguli (9.9) este pierderea posesiei, şi mingea va fi servită de echipa adversă. Echipa nu va fi penalizată cu pauză.
9.10 În timpul unei pauze un jucător poate atinge suprafaţa de joc pentru a lubrifia tijele, pentru a şterge terenul, etc. Mingea nu poate fi luată cu mâna decât dacă este repusă în poziţia iniţială
10
înainte de a continua jocul. Cererea de a mişca mingea sau de a o ridica poate fi refuzată (i.e. când mingea se află prea aproape de linia de gol).

10. Reluarea jocului după terminarea pauzei

După pauză, mingea va fi repusă în joc la tija de posesie pe care se afla în momentul în care a fost cerută pauza.
10.1. Dacă mingea se afla în joc atunci când a fost cerută pauza, jucătorul trebuie să se asigue că echipa adversă este pregătită înainte de a mişca mingea, vezi protocolul “Pregătit”.
10.2 Dacă mingea nu se afla în joc atunci când a fost cerută pauza, aceasta trebuie repusă în joc de echipa ce are dreptul legal de a face acest lucru conform regulilor.
10.2.1 Dacă pauza a fost cerută între mingii (după ce este înscris un gol dar înainte ca următoarea minge să fie servită), mingea va fi servită la tija de 5 figurine de echipa care a înscris ultimul gol în mod normal.
10.3 Penalizarea pentru ilegalitatea de a repune mingea în joc constă în faptul că adversarul allege dacă să continue jocul din poziţia curentă sau dacă doreşte să reservească mingea.

11. Pauză oficială

Pauză oficială este diferită de cele două pauze premise fiecărei echipe într-o partidă. După o pauză oficială, mingea este repusă în joc ca şi cum s-ar fi cerut o pauză obişnuită.
11.1. Dacă în momentul începerii meciului nu este prezent nici un oficial, şi apar dispute în timpul jocului, fiecare echipă poate solicita un oficial. Această solicitare poate fi făcută oricând în timpul meciului, dacă mingea s-a oprit sau dacă este declarată minge moartă.
11.1.1. Prima solicitare a unui oficial este considerată pauză oficială.
11.1.2. Dacă echipa aflată în defensivă solicită un oficial în timp ce mingea se află în joc dar este oprită, iar echipa aflată în ofensivă încearcă în acelaşi timp să paseze sau să şuteze, cererea de pauză va fi considerată o distragere a atenţiei din partea echipei aflate în defensivă. De asemenea, o solicitare a unui oficial în timp ce mingea se află în mişcare va fi considerată o distragere a atenţiei.
11.2 Orice echipă care cere ulterior o pauză oficială va fi penalizată cu pauză. Această solicitare nu poate fi făcută decât în timpul unei situaţii de minge moartă. Penalizarea pentru solicitarea unui alt oficial în timp ce mingea se află în joc este faultul tehnic.
11.2.1 Oficialul Şef va decide dacă să permită sau să refuse prezentarea unui nou oficial. Al doilea oficial va deveni oficial adjunct. Un oficial poate fi înlocuit numai în urma deciziei luate de Oficialul Şef.
11.2.2. Dacă sunt deja prezenţi doi oficiali, orice solicitare pentru un nou oficial va fi refuzată, iar echipa va fi penalizată cu fault tehnic.
11.3. O echipă nu îşi poate schimba poziţia în timpul unei pauze oficiale, decât dacă are dreptul de a face acest lucuru (vezi 14).
11.4. Refacerea mesei – orice refacere necesară a mesei, cum ar fi schimbarea mingilor, strângerea figurinelor, etc., trebuie solicitată înainte de începerea meciului. Singurul moment când un jucător poate cere o pauză pentru refacerea mesei în timpul unui meci este în cazul în care apare o deteriorare bruscă a mesei, cum ar fi ruperea unei figurine, a unui şurub, a unui amortizor, îndoirea unei tije, etc.
11.4.1. Dacă o figurină se rupe la contactul cu mingea, este declarată pauză oficială pentru a repara tija. Jocul se reia punând mingea pe tija unde s-a rupt figurina.
11.4.2. Dacă se stinge lumina de pe tablă, jocul este imediat intrerupt (ca şi cum s-ar fi cerut o pauză oficială).
11.4.3. Întreţinerea de rutină, cum ar fi ungerea tijelor, etc., va fi efectuată numai în timpul pauzelor şi între partide.
11.5. Obiecte străine aflate pe terenul de joc – dacă vreun obiect cade pe terenul de joc, jocul este imediat intrerupt. La capetele mesei nu trebuie să existe nici un obiect ce ar putea cădea pe terenul de joc.
11.6. Pauză medicală – un jucător sau o echipă poate cere o pauză medicală. Această cerere trebuie să fie aprobată de Directorul de Turneu, de Oficialul Şef şi de un membru al personalului ce arbitrează. Ei vor stabili durata pauzei medicale, care poate fi de maxim 60 de minute. Un jucător care nu mai poate fizic continua să joace după acea perioadă trebuie să părăsească meciul.
11.6.1 Dacă cererea de pauză medicală este refuzată, jucătorul va fi penalizat cu pauză. Jucătorul poate de asemenea fi penalizat pentru întârzierea partidei (vezi 25), la latitudinea oficialului.
11.6.2. Pauzele medicale sunt acordate în mod normal numai pentru răniri accidentale sau neprevăzute ce apar în timpul jocului.

12. Punct înscris

O minge înscrisă va însemna un punct, dacă a fost înscrisă în mod legal. O minge care intră în poartă dar revine pe suprafaţa de joc şi/sau părăseşte tabla este considerată ca fiind gol.
12.1. Dacă un punct nu este înscris pe tabelele de marcaj şi ambele echipe sunt de acord că a fost înscris dar nimeni nu a observat că nu a fost înregistrat, punctul va fi înscris. Dacă ambele echipe nu sunt de acord că un punct a fost înscris şi nu a fost marcat, după ce se înscrie alt gol, punctul
respectiv nu va fi înscris.
12.2. Dacă apare o controversă referitoare la faptul că a fost sau nu gol, trebuie chemat un oficial.
12.3. O echipă care înscrie intenţionat un gol care nu a fost înscris nu va primi punctual înscris în mod ilegal şi va fi penalizată cu fault tehnic. Alte încălcări ale acestei reguli vor duce la anularea partidei sau a meciului (hotărâre luată de Oficialul Şef).

13. Părţile mesei

La finalul fiecărei partide, echipele pot schimba părţile mesei înainte de a începe următoarea partidă. Dacă echipele schimbă părţile, trebuie să le schimbe după fiecare partidă. Se permite o pauză de 90 de secunde între partide.
13.1. Oricare dintre echipe poate cere cele 90 de secunde. Dacă ambele echipe recunosc că sunt gata de a relua jocul înainte de a se scurge cele 90 de secunde, jocul va continua şi secundele rămase for fi anulate.
13.2. Dacă o echipă nu este pregătită să joace după perioada de 90 de secunde, echipa respectivă va fi acuzată de întârzierea partidei.

14. Schimbarea poziţiilor

În caz de duble, fiecare jucător poate juca numai cu cele două tije desemnate în mod normal pentru poziţia lui. Când mingea este pusă în joc, jucătorii trebuie să joace în aceeaşi poziţie până se înscrie un punct, până când o echipă cere pauză sau se cere un fault tehnic.
14.1. Oricare dintre echipe poate schimba poziţiile în timpul pauzei, între puncte, între partied şi/sau după un şut considerat fault tehnic.
14.2. Când echipa şi-a schimbat poziţia, nu mai poate reveni la poziţia anterioară până ce mingea nu este repusă în joc sau până ce nu se cere o altă pauză.
14.2.1. Se consideră că o echipă şi-a schimbat poziţiile când ambii jucători se află la locurile corespunzătoare din faţa mesei. Dacă ambele echipe doresc să-şi schimbe poziţiile în acelaşi timp, echipa ce deţine posesia îşi alege prima poziţia.
14.3. Schimbarea ilegală a poziţiilor în timp ce mingea este în joc va fi considerată o distragere a atenţiei.
14.3.1. În caz de duble, jucătorul care pune mâna pe tija desemnată în mod normal ca fiind jucată de partenerul lor în timp ce mingea se află în joc va fi acuzat de distragere a atenţiei.

15. Învârtirea tijelor

Învârtirea tijelor este ilegală. Învârtirea se defineşte ca întoarcerea oricărei figurine cu 360 grade înainte sau după lovirea mingii. Pentru a calcula 360° nu se adună gradele învârtite înainte de a lovi mingea cu gradele învârtite după lovirea mingii. Asadar in invartirea unei tije nu trebuie sa se depaseasca 360° nici inainte de a lovi mingea nici dupa.
15.1. O minge care avansează printr-o învârtire nepermisă este rejucată astfel: Dacă mingea intră în poartă, nu va fi considerată punct şi va fi repusă în joc de portar ca şi cum mingea ar fi fost declarată minge moartă între poartă şi cea mai apropiată tijă cu două figurine. Dacă mingea nu intră în poartă, echipa adversă va trebui fie să continue partida din poziţia curentă, fie să repete serva de la portar.
15.2. Învârtirea unei tije care nu ajută mingea să avanseze şi/sau să fie lovită nu reprezintă o învârtire nepermisă. Dacă tija învârtită trimite mingea înapoi în propria poartă, va fi considerată gol pentru echipa adversă. Învârtirea unei tije departe de minge (când nu este nici o posesie) nu este considerată nepermisă, dar poate fi considerată distragere a atenţiei.
15.3. Dacă o tijă neţinută este învârtită de o minge care loveşte cu putere o figurină de pe tijă, respectiva învârtire va fi considerată permisă (exemplu: un şut de la tija de două figurine loveşte tija de trei figurine).

16. Bruscarea mesei

Bruscarea, înclinarea sau ridicarea mesei nu este permisă. Nu contează dacă acest fapt este intenţionat sau nu. Nu este nevoie ca un jucător să îşi piardă mingea pentru a acuza adversarul de bruscare. Penalizările pentru bruscare se acumulează pe parcursul întregului meci.
16.1. Penalizarea pentru încălcarea acestei reguli: Prima şi a doua greseala – echipa adversă poate continua jocul din poziţia curentă, de la punctul de comitere a infracţiunii sau poate repeat servirea mingii. Dacă din cauza unei bruscări nepermise jucătorul pierde posesia mingii de pe tijă, jocul poate fi continuat de la tija respectivă. Infracţiuni ulterioare – Fault tehnic. După executarea faultului tehnic, echipa care nu a comis infracţiunea poate alege una dintre opţiunile enumerate în cadrul Primei Greseli
16.2. Atingerea sau contactul cu tijele adversarului va fi penalizat ca bruscare, înclinare sau ridicare a mesei.
16.3. Bruscarea mesei după ce a fost înscris un punct sau când mingea nu este în joc poate fi considerată dovadă de comportament lipsit de sportivitate. Lovirea tijei după şutare în timp ce mingea se află încă în joc poate fi considerată bruscare.

17. Repornire

Dacă un jucător exercită suficientă forţă asupra mesei astfel încât să afecteze capacitatea adversarului de a executa un şut sau o pasă, însă adversarul nu pierde posesia mingii, oficialul prezent va striga “repornire” şi timpul de posesie va fi restabilit. Jucătorul care deţine mingea poate repune mingea sau ignora comanda de repornire şi poate astfel continua jocul din poziţia curentă.
17.1. Orice mişcare a mingii, indiferent cât de mică este, poate fi considerată motiv pentru repornire (exemplu: o minge care se mişcă pe loc). O repornire poate fi cerută chiar dacă mingea stă sau se mişcă.
17.2. O repornire nu este considerată o distragere a atenţiei, iar jucătorul ce deţine mingea poate şuta imediat. Echipa aflată în defensivă nu trebuie, deci, să se relaxeze sau să privească oficialul când aude cuvântul "repornire," ci mai degrabă să stea în apărare.
17.3. O repornire nu reprezintă bruscare; dar ofensele repetate pot reprezenta motive pentru ca oficialul prezent să declare fault tehnic asupra jucătorului din apărare care provoacă repornirea.
17.4. O penalizare pentru repornire în spatele mingii nu va fi considerată o penalizare pentru repornire. Va fi considerată bruscare. (Exemplu: dacă atacantul advers este considerat că şi-a reaşezat adversarul când acesta are mingea pe tija 3.)
17.5. O repornire intenţionată de către echipa ce deţine posesia mingii în scopul de a încerca să obţină o repornire din partea oficialului nu este permisă. Echipa considerată că a încălcat această regulă va pierde posesia mingii, iar mingea va va fi servită de cealaltă echipă. (Şi nu se consideră repornire.)
17.6. După strigarea primei reporniri în cadrul unei partide, echipa ce provoacă două reporniri succesive în acelaşi punct va fi penalizată cu fault tehnic. După strigarea primei reporniri, pe baza altor infracţiuni, oficialul va striga “avertisment de repornire” sau doar “avertisment”. Dacă mai există o repornire pe aceeaşi minge după avertismentul de repornire, se va declara fault tehnic.
17.6.1. Dacă se declară fault tehnic din cauza unor reporniri excesive, următoarea strigare de repornire nu va fi considerată fault tehnic.
17.6.2 Repornirile sunt penalizate pe echipă şi nu pe jucător şi sunt penalizate pe partidă şi nu pe meci.
17.7. Dacă apărarea bruschează masa în mod intenţionat, nu se va considera repornire, ci se va declara imediat bruscare.
17.8. O repornire făcută în timp ce mingea se află pe tija de cinci figurine va restabili timpul în care mingea a lovit peretele şi limita de timp.

18. Ajungere în suprafaţa de joc

Un jucător nu are voie să ajungă în suprafaţa de joc în timp ce mingea este în joc fără a avea mai întâi permisiunea echipei adverse, fie că atinge mingea sau nu. Însă când echipa adversă oferă unui jucător permisiunea de a ajunge în suprafaţa de joc, este legal dacă jucătorul face acest lucru.
18.1. O minge care se roteşte este considerată a fi "în joc," chiar dacă nu este în raza de acţiune a unei figurine. Este ilegal să se ajungă în suprafaţa de joc pentru a opri o minge care se roteşte, chiar dacă se face în favoarea unui adversar.
18.2. O minge aruncată peste masă se află încă în joc până când atinge un obiect care nu face parte din suprafaţa de joc. Nu prindeţi o minge care zboară peste masă.
18.3. O minge declarată moartă este considerată în afara jocului. Mingea poate fi atinsă cu permisiunea oficialului sau, dacă nu există nici un oficial, cu permisiunea echipei adverse.
18.4. Un jucător poate şterge urmele de şuturi de pe orice parte a mesei când mingea nu este în joc. Nu are nevoie de permisiunea echipei adverse.
18.5. Penalizarea pentru încălcarea acestei reguli este următoarea: Dacă jucătorul are posesia mingii, şi mingea este oprită – echipa adversă primeşte posesia. Dacă mingea intră în suprafaţa de gol a jucătorului din spatele tijei cu două figurine – echipa adversă înscrie, şi mingea este repusă în joc ca şi cum ar fi fost gol. Orice altă situaţie – fault tehnic.

19. Deteriorări ale mesei

Suprafaţa de joc – jucătorii nu pot efectua modificări care afectează caracteristicile de joc din interiorul tablei. Acestea se referă la modificări ale figurinelor, a suprafeţei de joacă, a amortizoarelor, etc.
19.1. Un jucător nu-şi poate şterge sudoarea sau saliva sau altă substanţă străină de pe mâna lui înainte de a şterge urmele lăsate de minge pe masă.
19.1.1. Ştergerea mesei cu sacâz nu este permisă.
19.1.2. Jucătorul care îşi unge mâna cu anumite substanţe pentru a-şi îmbunătăţi puterea de strângere trebuie să se asigure că respectiva substanţă nu se lipeşte de minge. Dacă se întâmplă acest lucru, iar substanţa este considerată că afectează jocul mingii (Exemplu: o minge murdară de sacâz), mingea respectivă şi alte mingi murdare aflate pe tablă trebuie curăţate imediat, iar echipa acuzată va fi penalizată pentru întârzierea meciului şi avertizată că, dacă acest fapt se repetă în timpul meciului, i se va interzice utilizarea respectivei substanţe.
19.2. Dacă jucătorul care utilizează o substanţă precum sacâzul pentru a-şi îmbunătăţi puterea de strângere murdăreşte mânerele, când schimbă partea de joc trebuie să cureţe mânerele.
19.2.1. Dacă timpul necesar curăţării respectivei substanţe depăşeşte 90 de secunde, jucătorul va fi penalizat de întârziere a partidei, şi i se va interzice utilizarea substanţei.
19.3. Un jucător nu poate aşeza un tub sau un mâner pe partea exterioară a mesei astfel încât să împiedice mişcarea tijelor (exemplu: pentru a limita mişcarea tijei portarului).
19.4 Un jucător poate schimba mânerele pe partea exterioară a tablelor dacă acest lucru se poate face uşor.
19.5. Cererea de a schimba mingile înainte de începerea meciului trebuie aprobată de oficialul prezent sau de Directorul de Turneu. Cererea va fi acordată numai dacă caracteristicile de joacă ale mingilor existente sunt în mod semnificativ deosebite de cele standard.
19.5.1. O minge nouă – un jucător nu poate cere o minge nouă în timp ce mingea este în joc. În timpul situaţiei de minge moartă, însă, poate cere o nouă minge din săculeţul aflat în interiorul mesei. Acest tip de cerere se acordă în general, exceptând cazul în care oficialul present consideră că respectiva cerere este făcută numai pentru a opri meciul jocul.
19.5.2. Jucătorul care solicită o nouă minge în timp ce mingea este în joc va fi penalizat cu pauză, exceptând cazul în care oficialul prezent consideră că mingea nu poate fi jucată, iar în acest caz nu se acordă pauză.
19.6. Cu excepţia altor specificaţii, penalizarea pentru încălcarea oricărei părţi din această regulă poate fi acordarea unui fault tehnic.

20. Distragerea atenţiei

Orice mişcare sau sunet departe de sau în spatele tijei unde se află mingea poate fi considerat o distragere a atenţiei. Punctul înscris ca rezultat al unei distrageri este anulat. Dacă un jucător consideră că i se distrage atenţia, este obligat să cheme un oficial.
20.1. Mişcarea tijei de cinci figurine sau a oricărei tije înainte, în timpul şi după un şut se consideră distragere a atenţiei, însă mişcarea uşoară a celor cinci figurine după şut nu se consideră distragere a atenţiei.
20.2. Discuţiile dintre coechipieri în timp ce mingea se află în joc pot fi considerate distragere a atenţiei.
20.3. Nu se consideră distragere a atenţiei când, în timpul unei pase, se simulează mişcarea tijei de prindere. Prea multă mişcare însă se consideră distragere a atenţiei.
20.4. Se consideră distragere a atenţiei fixarea şutului, luarea mâinii de pe mâner şi apoi imediat şutarea mingii. Mingea nu poate fi şutată decât după ce mâna/încheietura mâinii a stat pe mâner timp de o secundă plină.
20.4.1. În meciuri de simplu, regula 20.4 se aplică numai pentru un şut fixat pe tija de trei
20.5. Penalizarea pentru distragere. Pentru prima distragere, echipa vinovată poate fi avertizată, dacă oficialul prezent consideră că a fost o distragere inocentă. Dacă se înscrie gol ca urmare a unei distrageri a atenţiei de către echipa adversă, punctul va fi anulat, iar echipa adversă va reservi mingea. În toate celelalte situaţii, echipa adversă poate continua jocul din poziţia curentă, din poziţia de infracţiune sau poate reservi mingea. Alte infracţiuni se penalizează cu fault tehnic.

21. Încălzire

Când a început meciul, nici un jucător nu mai are voie să exerseze o servă sau un şut pe masa pe care urmează să se joace partida sau pe o altă masa.
21.1. Încălzirea se defineşte ca mişcarea mingii.
21.1.1 Oficialul prezent lângă masa poate acorda penalizare pentru încălzire nepermisă. Mişcarea neprevăzută a mingii nu este considerată însă încălzire.
21.2. Această infracţiune se pedepseşte prin acordare de fault tehnic în caz de acţiune
intenţionată.

22. Limbă

Comentarii lipsite de sportivitate adresate direct sau indirect de un jucător nu sunt permise. Încălcarea acestei reguli poate duce la acordare de fault tehnic.
22.1. Distragerea atenţiei echipei adverse de la partidă nu este permisă (vezi 20). Ţipete sau sunete făcute în timpul meciului, chiar şi din entuziasm, pot fi penalizate cu fault ethnic.
22.2. Jucătorilor nu le este permis să înjure. Înjurături continue din partea unui jucător pot duce la anularea partidelor şi/sau eliminarea de la locul turneului.
22.3. Nu este permisă utilizarea unui profanator în sală. Mai mult, un membru din audienţă nu are voie să influenţeze un meci distrăgând atenţia unui jucător sau a unui oficial.

Violarea acestei reguli poate duce la eliminarea persoanei de la locul turneului.

22.4. Este permisă sfătuirea, dar numai în timpul pauzelor şi între partide.

23. Pase

23.1. Minge fixă sau oprită pe tija de 5 nu poate fi avansată direct la tija de 3 aparţinând aceleiaşi echipe. Trebuie să atingă cel puţin două figurine pentru că este pusă în mişcare de o pasă (cu excepţia unei piedici accidentale sau a unei pase de atac). O minge fixă este o minge care se înţepeneşte pe perete sau pe terenul de joacă.
23.1.1. O minge care s-a oprit poate fi pasată în mod legal dacă este pasată imediat. Dacă există o ezitare cât de mică înainte de pasă, aceasta va fi declarată ilegală. Dacă mingea s-a oprit şi nu este pasată imediat trebuie să atingă cel puţin două figurine înainte de a fi pasată legal.
23.1.2. Sunt premise piedici accidentale sau pase de atac. Dar dacă o minge este împiedicată sau aruncată în atac de o figurină, eliberată şi apoi pasată de respectiva figurină înainte de a lovi altă figurină de pe aceeaşi tijă, este o mişcare nepermisă.
23.2. Înainte de a încerca să paseze de la tija de cinci, jucătorul nu poate face mingea să lovească peretele lateral al tablei sau marginile acesteia mai mult de două ori. Nu contează ce perete este atins de minge – acest lucru nu este permis decât de două ori. Dacă mingea atinge peretele o a treia oară, trebuie avansată în pasă sau şut.
23.2.1. Blocare defensivă – dacă pasa sau şutul unui adversar este oprit prin blocare pe peretele lateral, nu se consideră ca a fi una dintre ocaziile premise să atingă peretele de jucătorul care a efectuat blocarea şi este acum în posesia mingii pe tija de cinci.
23.2.2. Când mingea a atins peretele, nu se va considera o nouă atingere a peretelui până ce mingea nu se rostogoleşte peste banda laterală (dacă se află pe masă).
23.2.3. După pauză, dacă mingea loveşte din nou peretele înainte de a atinge o a doua figurină nu va fi considerată ca fiind una dintre cele două lovituri permise.
23.3. Pasarea de la tija de doi (sau tija de trei figurine din suprafaţa de gol) la cea de cinci se supune aceleiaşi reguli ca 23.1, cu excepţia faptului că, dacă mingea loveşte o figurină a echipei adverse, nu mai este considerată o pasă, ci o minge vie care poate fi prinsă legal de orice jucător.
23.4. Este legal să existe o singură mână pe tije când se joacă în defensivă (exemplu: mâna dreaptă pe tija de cinci figurine din apărare). Este de asemenea permisă utilizarea ambelor mâini pentru a mişca tija (exemplu: tija de cinci figurine din apărare). Schimbarea excesivă a mâinilor pe mânere poate fi considerată distragere a atenţiei.
23.5. Penalizarea pentru pase nepermise – dacă o echipă încalcă regula de pasă menţionată mai sus, echipa adversă poate continua jocul din poziţia curentă sau poate reservi mingea.

24. Timp de posesie

Posesia se referă la faptul că mingea este la îndemâna unei figurine destul de mult timp pentru a putea realiza o pasă controlată sau un şut.
Posesia mingii se limiteaza la 10 secunde pe tija de cinci şi la 12 secunde pe celelalte tije. Ambele tije ale portarului sunt considerate tije de posesie. La sfârşitul perioadei de timp jucătorul care deţine mingea trebuie să o paseze înainte.
24.1. Definiţia înaintării: O minge este considerată că înaintează dacă nu se mai află în raza de acţiune a jucătorilor de pe respectiva tijă, indiferent dacă s-a dus înainte sau înapoi. În cazul suprafeţei de gol, o minge este considerată înaintată dacă nu se mai află în raza de acţiune a jucătorilor de pe tija de doi şi dacă se află dincolo de suprafaţa de gol.
24.2. O minge care se învârteşte şi care poate fi atinsă de o figurină poate fi considerată a se afla în poziţia acelei tije şi toate limitele de timp continuă. Jucătorii trebuie să încerce pe căi cinstite să câştige posesia unei mingi care se învârteşte şi care se află în raza lor de acţiune; cu toate acestea, dacă mingea ce se învârteşte nu poate fi atinsă, limitele de timp nu sunt valabile.
24.3. Penalizare – penalizarea pentru întârzierea pe tija de trei este pierderea posesiei în favoarea portarului advers. Portarul va repune mingea în joc ca şi cum mingea ar fi fost declarată moartă.
Penalizarea pentru întârzierea pe altă tijă se pedepseşte cu pierderea posesiei în favoarea atacantului advers pentru servă.

25. Întârzierea partidei

Jocul trebuie să fie continuu, cu excepţia pauzelor. Continuu reprezintă nu mai mult de 5 secunde între înscrierea unui punct şi serva unei noi mingii. Penalizarea de întârziere a meciului nu poate fi invocată decât de un oficial.
25.1. După penalizarea de întârziere a meciului se reia jocul în cel mult 10 secunde. După 10 secunde se poate striga din nou o altă întârziere a meciului.
25.2. Dacă se necesită prea mult timp pentru servă sau pentru a repune mingea în joc, acest fapt poate fi penalizat ca întârziere a partidei.
25.3. La prima încălcare a acestei reguli se dă un avertisment. Infracţiuni ulterioare vor duce la penalizarea jucătorului cu pauză. Exemplu: Jucător acuzat de întârzierea meciului. Dacă încă nu este pregătit să reia meciul după 10 secunde – penalizat de pauză. Dacă nici după aceea nu este pregătit, alte 10 secunde – penalizat a doua oară cu pauză.

26. Rechemări şi penalizări

Când a fost strigat meciul, ambele echipe trebuie să se prezinte imediat la masa desemnată. Dacă o echipă nu s-a prezentat la masă în interval de trei minute, trebuie rechemată. Dacă a avut loc rechemarea, echipele trebuie să se prezinte imediat la masă pentru a nu primi penalizări.
26.1. Rechemarea are loc din trei în trei minute. Penalizarea pentru o a doua rechemare şi altele ulterioare duce la anularea partidei.
26.2. Dacă o echipă a dus la anularea partidelor din cauza rechemărilor, aceasta are dreptul să îşi aleagă partea de joc sau serva de începere a partidei.
26.3. Persoana responsabilă cu aplicarea acestei reguli este Directorul de Turneu.

27. Faulturi tehnice

Dacă un oficial autorizat de turneu consideră că una dintre echipele concurente într-un meci este în flagrant sau încalcă în mod intenţionat aceste reguli de joc, se declară fault tehnic împotriva echipei care incalca regulamentul.
27.1. Când se declară fault tehnic, se opreşte jocul şi mingea este acordată echipei adverse celei care comite ofensa la această tijă de trei. Se va trage un şut şi apoi partida va fi întreruptă. Dacă nu se înscrie, mingea este repusă în joc la locul unde s-a declarat fault tehnic. Dacă se înscrie un gol, partida continuă cu servă din partea echipei adverse pe bara cinci. Dacă mingea era în mişcare, este repusă în joc ca şi cum ar fi fost declarată moartă în acel loc.
27.1.1. Se consideră că un jucător a trimis un şut de fault tehnic dacă mingea a părăsit tija de trei. Se consideră că un jucător a blocat lovitura dacă mingea s-a oprit sau a părăsit suprafaţa de apărare.
27.2. La o lovitură de fault tehnic, mingea trebuie repusă în joc înainte de a şuta. Mai mult, toate regulile, inclusiv limitele de timp şi repornirile, se aplică în continuare.
27.3. O echipă îşi poate schimba poziţiile înainte şi/sau după lovitura de fault tehnic fără a fi penalizat cu pauză.
27.4. Pot fi cerute pauze în timpul unei lovituri tehnice, dacă sunt permise.
27.5. Un punct înscris dintr-o lovitură tehnică nepermisă este anulat, iar jocul se reia la locul unde se afla mingea în momentul în care s-a declarat fault tehnic.
27.6. Dacă o lovitură de fault tehnic pune capăt partidei, echipa adversă are dreptul la prima servă din partida următoare.
27.7. Alte încălcări flagrante sau intenţionate provoacă alte faulturi tehnice. Un al treilea fault tehnic în partidă va duce la anularea automată a partidei.
27.8 Oficialul poate anunţa oricând, după primul fault tehnic, că alte încălcări din partea echipei respective vor duce la anularea partidei sau a meciului.

28. Decizii şi recursuri

Dacă o controversă se referă la o chestiune de judecată şi oficialul este prezent în momentul în care au avut loc respectivele dispute, decizia sa este finală şi nu poate fi contestată. Daca respectiva controversă se referă la o interpretare a regulilor, iar oficialul nu a fost prezent în momentul în care au avut loc respectivele dispute, oficialul trebuie să ia decizia cea mai rezonabilă. Acest tip de decizii poate fi contestat, dar contestaţia trebuie făcută imediat în modul descris mai jos.
28.1. Pentru a contesta o interpretare a unei reguli, jucătorul trebuie să facă recurs înainte ca mingea să fie repusă în joc. Contestarea referitoare la pierderea meciului trebuie făcută înainte ca echipa câştigătoare să înceapă următorul meci.
28.2. Toate contestaţiile privind regulile sunt judecate de Oficialul Şef şi (dacă sunt prezenţi) de cel puţin doi membri din personalul care arbitrează. Toate deciziile la recursuri sunt definitive.
28.3. Echipa care face un recurs evident fără succes, sau echipa care pune la îndoială o judecată, va fi penalizată cu pauză. În plus, echipa poate de asemenea primi penalizare pentru întârziere a partidei, la latitudinea oficialului.
28.4. Disputa cu un oficial autorizat în timpul unui meci nu este permisă. Încălcarea acestei reguli va duce la penalizarea de întârziere de meci şi/sau la penalizare pentru încălcarea codului de etică.

29. Cod vestimentar

Jucătorii care doresc să participe la un turenu oficial al FIFM trebuie să poarte îmbrăcăminte sportivă corespunzătoare. Aceasta este alcătuită din: încălţăminte sportivă (i.e. adidasi, teneşi, adidas pentru basket), pantaloni scurţi sau trening (este interzisă purtarea de bermude sau de pantaloni scurţi mulaţi pe corp), tricouri sau pulovere.
29.1 Penalizarea pentru încălcarea Codului Vestimentar poate fi eliminarea din turneu şi/sau amendarea. Dacă a fost sau nu încălcat Codul Vestimentar, şi care este penalizarea corespunzătoare pentru respectiva infracţiune vor fi hotărâte de membriiComisiei Sportive a FIFM.

30. Director de Turneu

Directorul de Turneu va fi însărcinat să administreze jocul din cadrul turneului. Acest lucru presupune elaborarea planurilor, programarea evenimentelor, stabilirea orelor meciurilor, etc. Decizia luată de Directorul de Turneu în astfel de probleme este definitivă.
30.1 Oficialul Şef va răspunde de toate problemele referitoare la reguli de joc (numirea oficialilor, soluţionarea contestaţiilor, etc.). Directorul de Turneu este responsail cu Numirea Oficialului Şef.
30.2 La fiecare turneu oficial al FIFM, Directorul de Turneu se subordonează Comisiei Sportive a FIFM.